Bluff
Halvbluff
Slowplaying
Checkhöjning
Pottodds
Vinstodds
Mörkarna
Läckorna
Starka spel
Dåliga spel
Turneringarna
No-limit
Omaha
Omaha H/L
 
 
 
 
 

 

Turneringarna är den svåraste och mest fängslande formen av poker som kräver mer mod, disciplin och tålamod än de relativt enkelspåriga cash games.


I turneringarna betalar varje spelare en deltagaravgift samt en liten provision till kasinot i stil med $10+1 varav $10 går till prispotten och $1 till kasinot. Alla deltagare får samma antal spelmarker och spelar så länge de räcker. Den som slutligen har vunnit alla markerna har vunnit turneringen, och den som har fallit ut sist blir tvåa, den näst sist uträknade trea osv.


Turneringsspelet skiljer sig avsevärt från vanliga cash games. Vissa starthänder, t.ex. Q-Q, som i normala fall är värda en höjning kan i turneringarna i vissa situationer vara nästan värdelösa. Å andra sidan kan vissa i cash games endast marginellt spelbara händer som KTo och QTo vara värda en höjning i turneringarna.


Även olika typer av turneringar skiljer sig från varandra. Här behandlas mest fixed limit SNG's eftersom de passar bäst för nybörjarna. De stora turneringarna spelas no-limit och är en gren för sig.


Kännetecknande för turneringarna är:
När spelmarkerna är slut är turneringen över. Av den anledningen är en förlorad spelmark mer värdefull än en vunnen. Därför bör du inte spela marginellt lönsamma händer i turneringarna.
 
Priset på insatserna ökar - oftast fördubblas - efter en viss tidsperiod.
 
Startkortens värde varierar efter antalet spelare. Short-handed minskar små par och draghänder i värde och höga kort stiger på motsvarande sätt. Slutligen heads-up blir små par värdefulla igen.
 
Det är lönsamt att skapa en image speciellt i SNG's där alla spelarna sitter vid samma bord under hela turneringen. I stora turneringar bryts borden tidvis upp, spelarna flyttas till andra bord och imagen hinner inte betala tillbaka sig i samma omfattning.
 
I cash games har bara de egna vinsterna någon betydelse. I turneringarna är det lika viktigt att låta motståndarna spela ut varandra.
 
I turneringarna går man ofta all-in.


De första rondernaI början är insatserna så låga att spelet påminner om vanliga cash games. I det här skedet bör du spela tight-passivt av två orsaker.


För det första bör du skapa en tight image. Eftersom insatserna går upp i värde mycket fort i SNG's betalar imagen tillbaka sina kostnader med ränta. Genom att bluffa eller halvbluffa mörkarna en gång på $100/200 nivån är allt kvittat.


För det andra, eftersom en förlorad spelmark är värd mer än en vunnen bör du undvika sådana marginellt lönsamma händer som Q-To, K-To. A-To samt möjligtvis även A-Jo, K-Jo, Q-Jo och J-To. Likväl bör du lägga dig med små par och små kopplade kort i färg om du inte får mycket höga pottodds. Med dessa händer vinner man sällan och mycket men förlorar ofta lite. I cash games spelar det ingen roll så länge slutresultatet är positivt. I turneringarna är hög varians förödande eftersom spelkassan är begränsad.


Därtill bör du undvika höjningar om de inte skulle driva ut motspelare. I cash games är sådana händer som AJs, KQs ja QJs värda en höjning från vilken position som helst. I turneringarna bör du endast syna med dem. Du kan t.o.m. spela de starkaste starthänderna A-A och K-K passivt i sista position om en höjning inte skulle tunna ut fältet.


Du har säkert lagt märke till att många, särskilt i no-limit-turneringarna, spelar med direkt motsatt strategi; öppnar med de flesta av sina starthänder, höjer aggressivt och går lätt all-in. Deras målsättning är att skapa en stor spelkassa direkt och sedan kontrollera spelet med hjälp av den. Vid sådana tillfällen kan du syna en bet med alla startkort som kan bilda en mycket stark hand (t.ex. kopplade kort i färg) och hoppas på det bästa. I fortsättningen när dessa vildar har fallit ur - eller möjligtvis sitter bakom en hög spelmarker - blir spelet tightare och du bör också bli försiktigare. Med en mycket aggressiv startstrategi faller man ut direkt och kan börja på ny kula, eller är med och spelar om vinsten i ledarställning.


Med en tight strategi klarar man sig nästan undantagslöst bland de 4-5 bästa men hamnar ofta i underläge i slutspelet p.g.a. en liten spelkassa.SlutspeletI slutspelet mot 3-4 spelare måste du spela med en helt annan strategi än i början av turneringen. Starthändernas relativa värde har ändrats i takt med att spelarna minskat i antal. Små par och draghänder har minskat i värde, höga kort har gått upp. Insatserna är nu så höga att fruktan är ett effektivt vapen, och du bör bluffa och halvbluffa för att dra fördel av din tighta image. Å andra sidan, eftersom insatserna nu är så höga att någon eller några motståndare kan ha spelmarker kvar bara för en enda hand, bör du ge dem tid för att spela ut varandra.


Under de första ronderna skulle du allt som oftast syna eller lägga dig, under slutspelet bör du höja eller lägga dig. Du bör dra fördel av din tighta image och höja redan i första position med alla två höga startkort (t.ex. KT, QT, JT), alla par förutom kanske med de allra lägsta och med ett ess med en relativt bra kicker (t.ex. A-8). Huvudsyftet är att vinna mörkarna.


Å andra sidan bör du låta motståndarna spela ut varandra. I en höjd pott är det inte många starthänder som är spelbara ens i sista position. Särskilt om någon har gått all-in, har blivit synad och en motspelare kan falla ut, bör du ha mycket starka kort, närmast A-A, K-K eller A-K, möjligtvis QQ, AQ eller KQ för att gå med.


Om ingen har öppnat kan du i sista position höja med medelmåttiga kort för att "stjäla" mörkarna. I en sådan situation bör du notera motspelarnas soliditet. Låt oss anta att fyra spelare är kvar i en SNG med tre priser och har 4200, 1500, 1500 och 800 i marker. Mörkarna är 100 och 200. I samma ordning som ovan betalar den andra spelaren lilla mörken 100 och den tredje stora mörken 200. I det här skedet beräknar båda spelarna att mörkarna kommer att äta ut den sista spelaren först och spelar således mycket tight. Om den sista spelaren inte synar -  eller rätt spelat höjer -  får den förste ett gyllene tillfälle att höja även med mediokra kort och "tjuva" mörkarna. Spelaren med mest marker har en mycket gynnsam position, kan dra nytta av de andras taktiska spel och vinna mörkarna gång på gång.


Spelaren som har minst marker måste vinna en pott fort, annars kommer mörkarna äta ut honom. I praktiken är han tvungen att gå all-in senast när kassan innehåller spelmarker bara för en höjning eller som ovan 400. I no-limit-turneringarna bör kassan räcka till en större höjning och innehålla minst 800. Höjningen är i det här fallet mycket viktig eftersom den måste fungera som halvbluff. Med andra ord skall handen ha en chans att vinna mörkarna direkt som bluff eller en så stor pott som möjligt i visningen, om någon skulle syna.


Låt oss ta två exempel. I det första höjer den fjärde spelaren, den stora mörken synar och de andra lägger sig. Det finns två spelare och 900 i potten. I det andra exemplet synar den fjärde spelaren 200 och den lilla mörken betalar 100. Det finns tre spelare och 600 i potten. Potten är mindre och motståndet hårdare. Den stora mörken har fått se floppen gratis och den lilla mörken halvgratis. Om båda mörkarna kommer att fortsätta kommer potten att innehålla 1200 jämfört med 900 ovan. Det är mera men ändå ett ofördelaktigt spel. Om bara den ena av mörkarna skulle fortsätta kommer potten endast att innehålla 1000. Det är marginellt mer än 900 men ändå ett dåligt spel eftersom båda mörkarna har fått se floppen billigt.


Genom att endast syna 200 kunde den fjärde spelaren visserligen spara 200 men en så här liten summa saknar oftast betydelse. Spelaren måste gå all-in direkt från mörken och även om han skulle vinna är potten så liten att han är tvungen att sätta allt i spel igen utan minsta paus för andhämtning. Hur man än vänder och vrider på förutsättningarna bör han höja före floppen och låta mörkarna betala för sina kort.All-inNär markerna börjar tryta är det ingen mening att vänta på ett högt par som räddare i nöden. Två höga kort är en solid starthand eftersom ett högt par allt som oftast räcker och vinstoddset är 1:1 till river. Ett lågt startpar är också värdefullt om du höjer och får spelet heads-up. Mot en enda spelare kan ett lågt par hålla upp som sådant eller bilda en triss 1:5 till river. Om motspelaren har två kort i olika valörer drar han tomt varannan gång. Även små kopplade kort i färg (4-5) är spelbara eftersom du genom att gå all-in kan se alla kort ända till river till samma pris.Heads-upSlutligen, när du har bara en motståndare, kan du höja preflopp åtminstone med alla par, två höga kort och ett ess oavsett kicker. På floppen är det högsta paret en stark hand, även det näst högsta spelbart, speciellt med en bra kicker. Om motståndaren checkar och särskilt om ett ess ligger på bordet som hotkort kan du halvbluffa med det lägsta paret. Heads-up är dragen mindre sannolika. Du kan spela det högsta paret aggressivt även om bordet skulle ha tre kort i färg.


Heads-up spelar människokännedom en viktig roll. Du bör försöka bedöma när motståndaren bluffar, halvbluffar eller gillrar en fälla med en stark hand. Å andra sidan måste du själv utnyttja dessa manövrar vid lämpliga tillfällen. Tight matematisk poker räcker inte till heads-up.


Mot en mycket aggressiv spelare bör du försöka gillra en fälla genom att smygspela en mycket stark hand, låta honom beta och höja på turn eller river. I finalen är insatserna så höga att en enda höjd pott kan avgöra hela turneringen. Å andra sidan, om motståndaren är mycket försiktig och enbart spelar starka händer, bör du halvbluffa ofta och försöka plocka upp mörkarna. Skulle motståndaren syna ska du tro på honom. Han har något. Ditt främsta bekymmer är att undvika att bli fångad i en fälla. Därtill är det viktigt att du stundom lägger dig i lilla mörken och underhåller din tighta image. Tålmodigt, disciplinerat spel ger resultat i långa loppet.


Turneringarna är ett mycket förmånligt och tryggt alternativ eftersom du bara riskerar deltagaravgiften, om ens det. Många pokerrum har s.k. freerolls med pengar som priser. Det lägsta inköpet brukar vanligtvis ligga på en dollar. Deltagaravgiften på SNG's är som lägst 4¢+1¢ på Everest Poker, 50¢+10¢ på Absolute Poker, $1+.10 på UltimateBet, Pacific Poker och PokerStars samt $2+.20 på InterPoker. De andra kräver $5+.50 eller $5+1. SNG's tar ca en timme, de stora med korta kafferaster tar många gånger längre tid. Billigare nöje får du leta efter.
 
 
 
Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  |  Jack Vegas  | Roulette | Keno | 
Bluff |  Halvbluff  |  Slowplaying  |  Checkhöjning  |  Pottodds  |  Vinstodds  |  Mörkarna  |  Läckorna  |  Starka spel  |
Dåliga spel |  Turneringarna  |  No-limit  |  Omaha  |  Omaha H/L  |
Blackjack  |  Enarmade banditer  |  Slots Videopoker  |