Bluff
Halvbluff
Slowplaying
Checkhöjning
Pottodds
Vinstodds
Mörkarna
Läckorna
Starka spel
Dåliga spel
Turneringarna
No-limit
Omaha
Omaha H/L
 
 
 
 
 

 

Alla spelare vinner med den starkaste handen men de bästa spelarna vinner lite mer. Du bör alltid försöka pressa ut det maximala ur dina vinnarhänder.


Generellt förutsätter vinstmaximeringen även riskmaximering. Genom att minimera risken minimerar man även vinsten. Den optimala strategin är att minska risken mer än vinstpotentialen. När det gäller investeringar uppnår man det med hjälp av portföljteorin och olika slags optionsstrategier. I poker kan du ibland leva i den bästa av världar och maximera vinsten, samt på samma gång minimera förlusten.FlushdragetEnligt grundregeln bör du spela draghänderna så billigt som möjligt. Checka och vid behov syna om det implicita pottoddset tillåter. Vi antar att du har A-7 i handen och K-8-2 på bordet. Nästa kort är 3 och larmet tjuter. Vad ska du göra? En nybörjare dröjer ett tag - som om han skulle tveka - och betar i hopp att någon skulle syna. I bästa fall har någon annan också fått en flush och synar. De andra spelarna lägger sig. Nybörjaren vinner potten men en skicklig spelare hade vunnit mer.


Rätt spelat kräver ett flushdrag grundliga förberedelser. Vi antar som ovan att du har A-7 i handen och floppen kommer med K-8-2. Vinstoddset är 1:4. Målsättningen är att vinna så mycket som möjligt om draget lyckas och förlora så lite som möjligt om det misslyckas. Taktiken är att beta och höja för att dölja draget. Det här spelet lyckas bäst i sista position.


Om hela fältet har checkat kan du beta med en draghand i sista position. Under nästa satsningsomgång förväntar sig motspelarna sannolikt att du kommer att  fortsätta i samma stil och checkar hela vägen. Om draget misslyckades kan du nu checka och få ett gratis kort. I själva verket är kortet endast halvgratis eftersom du betade en bet på floppen för att slippa syna två betar på turn när priset hade fördubblats. Om draget lyckades missbedömer motspelarna din hand, antar att du betade med ett par i kungar och kommer möjligtvis att syna. Det här spelet lönar sig bäst om någon får en lägre flush och vågar höja.


Om någon har öppnat i första position kan du som sista spelare höja. På turn kommer motståndarna sannolikt att checka till dig och du kan vid behov ta ett gratis (i själva verket halvgratis) kort eller beta. Vid höjning måste du dock vara säker på att öppnaren inte kommer att höja vidare. Likväl måste de andra spelarna sitta mellan öppnaren och dig så att de först måste syna en bet och därefter höjningen separat. Om de andra skulle sitta efter dig vore de tvungna att syna två betar på samma gång och skulle sannolikt lägga sig.


Du kan testa detta spel i andra positioner om någon har höjt innan floppen och denne någon sitter direkt efter dig. Eftersom en spelare som har höjt innan floppen rutinmässigt brukar beta på floppen, kan du checkhöja här och hoppas på att ingen vågar beta på turn på grund av risken för en ny checkhöjning. Om ingen har höjt innan floppen är det svårare att förutse i vilken position öppnaren sitter. Då är det i första position bättre att beta själv eftersom med en kung på bordet skulle någon ändå med stor sannolikhet öppna. Därför blir det inte ett dugg dyrare att öppna själv men det vilseleder motspelare och utökar således pottens storlek i slutändan. Även om spelet skulle driva ut någon minskar det inte pottens storlek eftersom denna spelare ändå skulle ha lagt sig vid ett fullbordat drag.


Alla låglimit-spelare förstår inte höjningens betydelse utan tolkar den som en bluff eller dåligt spel. Därför kan även en misslyckad höjning ge valuta för pengarna genom att skapa en oberäknelig image.Syna men inte höjaHar man lås på potten, som t.ex. med en ess-hög flush utan något par på bordet, vill man höja upp till skyarna. En erfaren spelare behärskar sig och höjer bara så mycket som motståndarna tål att syna.


Vi antar att tre motspelare är med på river. Den första öppnar, du har lås på potten och höjer. De andra lägger sig och öppnaren synar. Du har vunnit två betar. Om du i stället för att höja hade synat och alla andra hade synat också hade du vunnit tre betar. Dessutom finns det en liten möjlighet att någon hade höjt med en sämre flush och spelet hade blivit riktigt lönsamt. Om handen inte är en säker vinnare är höjningen ett ännu sämre spel p.g.a. mindre vinst med större risk.Beta, höj eller lägg digAggressivitet belönas i poker. Generellt sett bör du beta, höja eller lägga dig. Det sämsta alternativet är att syna. Checka bör du endast göra i samband med en checkhöjning eller om det implicita pottoddset inte tillåter att öppna utan du behöver ett gratis kort.


Vi antar att du har 8-9 på mörken, den sista spelaren har höjt före floppen och floppen är 2-4-9. I en sådan här situation checkar alla nästan undantagslöst till förra omgångens höjare som rutinartad betar. En effektivare strategi är att du testar motståndarna och öppnar själv. Det här blir inte dyrare eftersom höjaren med största sannolikhet skulle beta i alla fall. Tvärtom, när mörken betar brukar det antyda två par eller en triss. Bluffelementet ger mer valuta för pengarna. Dessutom får du mer information. Om motståndaren höjer igen är det bäst att tro på hans styrka och överväga att lägga sig. Om du hade checkat och synat hade du inte fått denna information, hade trott att han hade två överkort, hade möjligtvis spelat handen ända till visning och riskerat minst fyra betar till.


När någon har öppnat ska du i princip alltid höja eller lägga dig. Man kan bara syna med draghänderna eller om smygspel är aktuellt. Det är särskilt viktigt att höja på turn då insatserna har fördubblats och ett kort finns kvar att dela ut. Draghänderna är fortfarande villiga att betala. Det är ett stort fel att skjuta upp höjningen till river eftersom draghänderna inte kommer att syna en endaste bet om de har missat draget.


Med draghänderna kan du höja i syfte att vilseleda motspelare. Med det högsta paret, två par eller en triss ska du höja för att driva ut motståndare. Vi antar att du har Q-T i sista position och floppen kommer med Q-6-7. Tre spelare har gått med och bordet har både ett flush- och ett straightdrag. Spelaren före dig öppnar. Eftersom T är ett medelmåttigt stödkort kan det vara vettigast att lägga sig. Den andra möjligheten är att höja som halvbluff och försöka fördärva draghändernas pottodds. Dessutom är det sannolikt att motspelaren checkar på nästa omgång och du kan ta ett gratis kort. Med andra ord, höjningen maximerar vinstchansen (driver ut draghänderna) och minimerar den ekonomiska risken (gratis kort). Det dyraste och sämsta alternativet är att syna.


En sparad penning är lika mycket värd som en vunnen. Att lägga sig vid de rätta tillfällena är alltid ett starkt spel. Vi antar att du har K-K i handen och en höjning gör susen. På floppen smäller ett ess på bordet och någon öppnar. God natt.
 
 
 
|  Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  |  Jack Vegas  | Roulette | Keno | 
Bluff |  Halvbluff  |  Slowplaying  |  Checkhöjning  |  Pottodds  |  Vinstodds  |  Mörkarna  |  Läckorna  |  Starka spel  |
Dåliga spel |  Turneringarna  |  No-limit  |  Omaha  |  Omaha H/L  |
Blackjack  |  Enarmade banditer  |  Slots Videopoker  |