Poker Strategi
 
Bluff
Halvbluff
Slowplaying
Checkhöjning
Pottodds
Vinstodds
Mörkarna
Läckorna
Starka spel
Dåliga spel
Turneringarna
No-limit
Omaha
Omaha H/L
 
 
 
 
 

 

Rätt spelstrategiPoker är det enda kasinospel där man med effektiv strategi kan vinna i det långa loppet. I alla andra spel spelar du mot kasinot självt som naturligtvis inte förlorar i slutändan hur bra din strategi än är. En långsiktigt vinnande strategi är i dessa spel rent önsketänkande. I poker spelar du mot andra spelare. Kasinot drar bara av en liten provision (rake) från potten. De skickligaste spelarna med rätt strategi vinner och de sämsta utan någon strategi alls förlorar i motsvarande grad.


Amerikanarna kallar förlorare för "fiskar". Därför kan man kanske jämföra pokers helhetsinriktade strategi med fiske. En skicklig fiskare behärskar sitt jobb eller hobby, klarar av att välja fiskerika vatten, samt rätt tid och plats. Enbart med tur når man inte långt. Finns det ingen fisk kan inte ens den skickligaste fiskaren fånga något, inte heller ur ett fiskerikt vatten vid fel tidpunkt eller ställe. Så är det med poker också.


Det första kravet är att behärska en effektiv spelstrategi. I det långa loppet jämnar turen ut sig. Det andra kravet är att hitta det bästa pokerrummet och de rätta spelen. I tighta spel mellan duktiga moståndare är även en skicklig spelare bara en i mängden, en nybörjare den som betalar räkningen. I lösa "fiskerika" spel är det mycket lättare att vinna.De bästa spelenDen fundamentala spelstrategin är tight och aggressiv. Man betar och höjer med bra kort, annars lägger man sig. Strategin fungerar givetvis bäst om alla andra spelar löst och passivt.


Spelstilen vid vart och ett av borden framgår ur kolumnen "Plrs/Flop". Om kasinot inte ger ut det här talet kan man dra vissa slutsatser av pottens storlek. Båda talen är genomsnittsvärden (normalt för 20 omgångar) och deras rörelseriktning ger vissa antydningar om spelets natur. Det är bäst att välja ett bord med stigande eller stabila värden. Brant sjunkande siffror är ett tecken på ett före detta lönsamt spel som har lockat tightare spelare. Sådant bord spelas ofta short-handed och kan bli nerlagt en tid därefter.


Det är naturligtvis lättare att hitta ett bra spel om du är medlem i flera kasinon och kan skumma grädden. De flesta kasinon erbjuder nya medlemmar en betydande sign-up bonus vid första insättningen. Erbjudandet består dock alltid av villkor. För att kvittera ut bonusen måste du spela ett visst antal händer. Någon gång kan det finnas komplicerade tilläggsvillkor också. Bäst att du sätter dig in i dem och väljer i lugn och ro.


Det är viktigt att följa upp olika slags kampanjer även om du själv inte är berättigad till några bonusar. De drar nämligen till sig många nya spelare utan några större kunskaper om den rätta spelstrategin. Därför brukar det vara betydligt lättare att hitta lönsamma spel på snabbt expanderande kasinon.Texas Hold'emHold'em är det mest populära pokerspelet online och inte utan orsak. Hold'em är ett fascinerande spel som är lätt att lära men svårt att behärska och erbjuder skickliga spelare goda möjligheter till ansenliga inkomster. Reglerna.


Det viktigaste är att spela hålkorten (de två första korten) rätt. Även om vilka två kort som helst kan vinna, vinner de inte tillräckligt ofta och en liberal uppsättning av starthänder är det säkraste sättet att lätta på sin plånbok. Många nybörjare men även otåliga spelare med lång erfarenhet kan låta sig luras i den här fällan. Tight disciplinerad poker är den viktigaste förutsättningen för framgång.


Strategin beror mycket på spelarens position under satsningsrundan. Den första spelaren i tur måste fatta sitt beslut utan någon som helst information om de andra spelarnas händer. Den som talar sist har sett andras beslut och kan därav dra sina slutsatser. Därtill kan han bättre estimera sina pottodds och har större möjligheter att påverka pottens storlek och andras pottodds.


Vid ett fullsatt tiomannabord anses de fem första spelarna i tur på satsningsrundan sitta i första position, de efterföljande tre i andra position och de två sista i tredje position. Nedan finns en tabell över spelbara starthänder i olika positioner. Tabellen är något "avrundad" för att underlätta dess memorerande.


  Beta Höj
       I första position 99-55 AA-TT (T=10)
       I andra position 66-22 AA-77
       I tredje position 66-22 AA-77

       I olika färger

       I första position - AK-AJ, KQ
       I andra position AT, KJ, QJ, JT AK-AJ, KQ
       I tredje position AT, KJ, QJ, JT, KT,QT AK-AJ, KQ

       I samma färg

       I första position A8-A2, K9, QT-Q9 AK-A9, KQ-KT, QJ
       I andra position Ovannämnda samt K8, Q8, JT, T9, 98, 87, 76 AK-A9, KQ-KT, QJ
       I tredje position Ovannämnda samt K7-K5, Q7, J9-J8, T8, 65, 54 AK-A9, KQ-KT, QJ


Om du har höjt och någon senare kontrahöjer, kan du med höga par (AA-QQ) höja vidare. Med andra händer räcker det med att syna. Om någon har höjt före dig, kan du kontrahöja med höga par (AA-QQ) och syna med händer som JJ, TT, AK och AQ.


Tabellen gäller i lösa spel med fasta limitar och minst åtta spelare om ca hälften av dem går med till floppen. I tighta spel stiger höga kort och höga par i värde och draghänder samt låga par går ner i motsvarande grad. I mycket lösa (players/flop är över 50 %) och passiva (höjningarna är sällsynta) spel kan man syna redan i första position med alla par och sådana kopplade kort i färg som är öppna att dra till i båda ändarna (JTs-54s). Sådana starthänder som KTo och QTo (i olika färg) samt möjligtvis även ATo och KJo är i dessa sammanhang bara marginellt lönsamma. Likväl kan du låta bli att höja med AJo, ATs-A9s, KJs-KTs, QJs (i samma färg) och medelhöga par (TT-77) samt möjligtvis även med ett par i knektar.


I no-limit-spelen lönar det sig ofta i sista position att kolla floppen även med draghänder med ett hålkort (97) och andra marginella händer såsom A9o-A2o, K9o, Q9o, J9o eller T9o i olika färg. Dessa kombinationer är osannolika som starthänder och därför svåra att läsa för motståndarna. I no- limit är potterna i genomsnitt avsevärt större och spelet kan bli mycket lönsamt om floppen träffar mitt i prick.


Tabellen är således ingen exakt matematisk formel som du slaviskt ska rätta dig efter, utan snarare en samling grundläggande riktlinjer som du hela tiden måste anpassa efter spelets karaktär. Med snålspel har man svårt att förlora några större summor och det kan vara en acceptabel strategi i början av karriären. Å andra sidan blir man inte heller rik med en överdriven tight spelstrategi då en del av starthändernas potential förblir outnyttjad. Ytterligare, om någon går med betydligt färre gånger än sina motspelare, blir de andra också försiktigare - eller slutar - och ett lönsamt spel blir förstört.Spelstrategin efter floppen


På floppen har man sett fem av de slutliga sju korten. Ofta har det bara kostat en bet. I fortsättningen blir det mer komplicerat och framför allt dyrare. De sista två korten kostar åtminstone tre betar till och att syna handen ytterligare minst två betar. Därför måste du ha en stark hand eller ett drag till en sådan för att fortsätta. Enligt grundregeln måste du på floppen ha åtminstone:

ett överpar eller det högsta paret med ett dugligt sidokort eller

ett drag till en flush eller ett straightdrag som är öppet i båda ändarna eller

två överkort om du på samma gång har ett håldrag eller två kort att dra till en flush eller en i båda ändarna öppen straight.Även efter floppen är strategin beroende av spelets karaktär. I lösa spel måste du föredra disciplinerad matematisk poker efter vinstoddsen och pottoddsen. I tighta spel måste du behärska alla taktiska manövrarna: bluff, halvbluff, slowplaying och checkhöjning.


Du kommer upptäcka att många av spelförslagen är motstridiga. Vi påstår t.ex. att bluffen lyckas bäst från tidig position. Betar man därifrån brukar man ha en stark hand. Det stämmer. Den som betar i första position brukar ha en stark hand - om han inte bluffar. Poker är ett motstridigt spel, lika konfliktfyllt som det mänskliga sinnet. Eller tio av dem.Kolla din spelstilKasinon erbjuder omfattande statistik över alla dina spel. Du får svart på vitt om din spelstil och kan göra erforderliga justeringar på goda grunder.


Det viktigaste värdet att följa är "No. of Flops seen". Det mäter i procent antalet gånger du har sett floppen. Spelar du efter våra direktiv kommer talet att stanna under 30 %. I mycket lösa spel kan du likaså spela några fler händer, kanske närmare 40 % av dem. Generellt måste det egna värdet vara avsevärt lägre än bordets siffra. Mycket tighta spel är ett undantag. Där kan bordets siffra röra sig runt 20 %. I sådana spel måste du bluffa ofta och det egna värdet kan vara något högre.


Det andra viktiga relationstalet är det procentuella antalet vunna händer ("Showdowns won"). I lösa och passiva limitspel, där det bara kostar en enda bet att syna, kan det riktiga värdet vara så lågt som 30 - 40 %. Med tight spelstil kan du nå över 60 %, men det torde vara en mindre lönsam - fast säkrare - strategi, eftersom du då uppenbarligen är tvungen att lägga dig med en del marginella vinnarhänder, bara för att spara en enda bet. I no-limit kostar nyfikenheten mera och jämförelsetalet bör helst vara över 50 %.
 
 

Programvara för behandling av pokerdata

 

Vill du veta mer av ditt eget och motståndarnas spel kan du bygga en databas och analysera den med hjälp av PokerOffice eller PokerTracker. Dessa program kan gräva fram allt som behövs och lite till, t.ex.:
 
 
Vilka starthänder är lönsamma.
Vilka starthänder är lönsamma från en viss position.
På vilket sätt spelade är vissa starthänder mest lönsamma.
Vilka händer kan man spela vidare på floppen.
Vilka händer är lönsamma på river.
Gruppera motståndarna till olika spelartyper och redovisa vilka typer du vinner ifrån eller förlorar till.
Håll reda på vinstsaldot och presentera utvecklingen med en graf.


 

För att kunna dra ovannämnda slutsatser behöver du naturligtvis en oerhört omfattande databas. Därför är det i praktiken möjligt att räkna statistiskt säkerställda värden bara för några få variabler och den största delen av resultaten blir enbart riktgivande.


Nya spelare kan ha stor nytta av programmen om de vill utvärdera sin egen spelstil. Trackers klassificerar alla spelare från lös-passiv-passiva genom många mellanklasser till tight-aggressiv-aggressiva. Ur en stor databas är det lätt att se vilka spelartyper som vinner mest och förlorar mest. Den egna databasen avslöjar lika obarmhärtigt vilken spelartyp du själv tillhör.
 

Trackers är mycket användbara också när man väljer bord. Du kan direkt efter hemkomsten öppna flera bord som verkar bra, låta trackers arbeta samt gå och äta middag. Efter måltiden har trackers samlat en liten databas som du kan använda för att välja det bästa bordet. Urvalet är naturligtvis mycket litet och slutsatserna osäkra men de är ändå pålitligare än om du gör ditt beslut enbart med stöd av de värden som pokerrummen erbjuder.


I fortsättningen kan du låta trackers arbeta i bakgrunden och uppdatera databasen i realtid. Genom att ställa in monitorn till 1600x1200 bildpunkter kan du få plats för fyra rutor utan överlappning. Du kan ha fyra bord framme och låta deras trackers fungera i bakgrunden eller två bord med trackers bredvid. Du behöver naturligtvis inte spela vid alla bord utan kan enbart ha dem under uppsikt. Skulle spelet ta slut eller bli mycket tight vid något av borden du spelar vid har du på detta vis alltid ett reservbord med en databas färdigt och bytet kan ske fort och smidigt.


Båda programmen har grovt sett samma funktioner och är annars också relativt jämlika. PokerOffice kan vara lättare att lära sig använda intuitivt, PokerTracker torde oftare kräva skriftliga studier. Å andra sidan fungerar PokerTracker på fler pokerrum och dess databas innehåller flera variabler. PokerOffice är ett program, PokerTracker kräver flera tilläggsprogram om man vill använda alla dess funktioner. PokerOffice torde vara något överskådligare eftersom det markerar alla spelare och bord med en liten ikon efter deras spelstil. Därtill visar PokerOffice alla outs och räknar ut oddsen, vilket kan vara till stor nytta för dem som håller på att lära sig spelets grunder.


PokerOffice kostar för tillfället $69 men försäljaren har även ett ”gratiserbjudande”. PokerTracker går för $55. Båda kan testas gratis.

 
 
 
Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  |  Jack Vegas   | Roulette | Keno |
Bluff |  Halvbluff  |  Slowplaying  |  Checkhöjning  |  Pottodds  |  Vinstodds  |  Mörkarna  |  Läckorna  |  Starka spel  |
Dåliga spel |  Turneringarna  |  No-limit  |  Omaha  |  Omaha H/L  |
Blackjack  |  Enarmade banditer  |  Slots Videopoker  |