Sajtkarta
Online poker
Jack Vegas
Black Jack
Roulette
Keno
Texas Hold'em
Omaha
Seven-Card Stud
Draw
Sökö
 
 
 
 
 

 


Sökö, som i den stora världen kallas för Scandinavian Stud eller Canadian Stud, är en variant av den mera kända Five Card Stud, eller stötpoker på svenska. Den största skillnaden är att även fyrstege och fyrfärg är legitimerade händer i sökö.


Sökö spelar man oftast som pot limit mellan åtta spelare. Varje spelare tilldelas fem privata kort, varav ett är mörkt och fyra är uppkort. Inga mörkar används som i Hold'em och Omaha, där två av spelarna måste betala en stor och en liten tvångsbet, utan sökö spelas med ante, d.v.s. varje spelare måste betala en lika stor tvångsbet innan varje giv.


Varje omgång startas med antandet. Efter det delas två kort ut. Det första kortet (hålkort) är mörkt, det andra (dörrkort) är öppet. Den som har det högsta öppna kortet måste beta en öppningsbet (bring-in), som är dubbelt så stor som anten. Han kan också välja att beta mer, ända upp till maxinsatsen. Om två spelare skulle ha valörmässigt lika höga dörrkort avgör färgen i följande rangordning från lägst till högst: klöver, ruter, hjärter och spader.


Efter den första satsningsrundan tilldelas det tredje kortet till alla spelare som är kvar i potten. Spelaren som har den högsta synliga handen talar först, som vanligt, men på denna satsningsrunda och i fortsättningen är han inte längre tvungen att lägga någon öppningsbet utan kan checka eller t.o.m. lägga sig.


På samma manér delas även det fjärde kortet ut följt av en satsningsrunda som ägaren till den högsta synliga handen öppnar. Efter det femte och sista kortet följer den sista satsningsrundan och visning av korten.


Eftersom den bästa handen kan förändras under spelets gång kan man aldrig veta i förväg vem som ska tala först i nästa omgång. Många gånger är det olika spelare som öppnar i var och en av omgångarna.

Som sagt, i sökö är även fyrstege och fyrfärg godkända händer. De rankas mellan ett par och två par och färgen är som vanligt mera värdefull än stegen. Fyra korts färgstege godkänns dock inte utan räknas enbart som fyrfärg.

 
 
Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  |  Jack Vegas  | Roulette | Keno | 
Texas Hold'em |  Omaha  |  Seven-Card Stud |  Draw  |  Sökö  |
Blackjack  |  Enarmade banditer  |  Slots Videopoker  |