Bluff
Halvbluff
Slowplaying
Checkhöjning
Pottodds
Vinstodds
Mörkarna
Läckorna
Starka spel
Dåliga spel
Turneringarna
No-limit
Omaha
Omaha H/L
 
 
 
 
 

 

Slowplaying betyder att man spelar en mycket stark hand väldigt försiktigt, som om den vore en marginell hand. Smygspel är således den rena bluffens motsats. Målsättningen är att dölja handens styrka och låta andra gå med för att potten skulle växa sig så stor som möjligt.


Slowplaying kräver en mycket stark hand vars styrka inte är synlig. En triss med 7-7 i handen och 7-2-Q på bordet räcker t.ex. inte till på grund av flushdraget. Dessutom finns det heller ingen orsak att smygspela eftersom paret finns i handen och trissen är väl dold.


Även med Q-J i handen och Q-Q-J på bordet är smygspel onödigt. Motspelarna har sannolikt starthänder som A-J, K-J, J-T, A-K, A-T, K-T eller T-9. Med andra ord har någon två par eller ett straightdrag. Den här spelaren kommer att syna och det finns ingen anledning att smygspela. I no-limit bör du naturligtvis se till att inte fördärva pottoddsen för draget.


Om du i stället startar från mörken med 7-2 och floppen kommer med 7-7-2 är det rätt säkert att de andra spelarna inte har någonting eftersom ytterst få starthänder passar ihop med floppen (A-7, A-2, K-7, Q-7, 6-7 och 7-8 i färg samt 2-2). Eftersom styrkan ligger på bordet väl synlig, är det klokt att ge ett gratis kort och hoppas att någon får ett drag eller ett högt par.


Observera den stora skillnaden mellan flopparna 7-7-2 och Q-Q-J. I det första fallet finns det inget straightdrag och de förenliga starthänderna (utom paren) måste vara i färg. I det andra fallet kan det finnas ett drag och starthänderna kan vara i olika färg. Således finns det många fler alternativ och floppen kan med större sannolikhet hjälpa någon motspelare.


För att undvika missuppfattningar kan principen förtydligas ytterligare. Om Q-Q-J ligger på bordet är det inte farligt att smygspela ett fullt hus eftersom det vinner både över straight och flush. Tvärtemot är det önskvärt att dragen lyckas, motståndarna fick spelbara händer och pengarna skulle tala. Däremot är smygspel onödigt och felaktigt därför att dragen sannolikt läser din hand till två par eller en triss och är villiga att betala för nästa kort. Således utökar inte slowplaying potten såsom målsättningen är. Därtill bör du notera att om du checkar på floppen och ingen betar, kan det förstöra pottoddsen för draget på nästa omgång då insatserna fördubblas.


Slowplaying är ytterst sällan användbart. Oftast är det mer lönsamt att spela aggressivt och försöka vinna direkt än att riskera hela potten för några extra betar. Om det t.ex. finns ett flushdrag på bordet bör du smygspela bara med en kåk eller bättre hand och även då endast om flushdraget inte får tillräckligt höga pottodds. Inte heller ett ess-högt straight - utan par eller flushdrag på bordet - ger någon anledning till att smygspela, eftersom de höga korten på bordet ger motståndarna många spelbara händer.


Slowplaying lönar sig bäst i no-limit och i slutspelet på turneringarna. Framför allt i låglimit SNG's möter man ofta alltför aggressiva motståndare. Smygspel är då ett effektivt sätt att gillra en fälla och få motståndaren i andra tankar. I lösa fixed-limit-spel behöver du sällan dölja styrkan på din hand eftersom spelarna inte brukar bry sig om hotkorten.
 
 
 
Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  | Jack Vegas  | Roulette | Keno |
Bluff |  Halvbluff  |  Slowplaying  |  Checkhöjning  |  Pottodds  |  Vinstodds  |  Mörkarna  |  Läckorna  |  Starka spel  |
Dåliga spel |  Turneringarna  |  No-limit  |  Omaha  |  Omaha H/L  |
Blackjack  |  Enarmade banditer  |  Slots Videopoker  |