Bluff
Halvbluff
Slowplaying
Checkhöjning
Pottodds
Vinstodds
Mörkarna
Läckorna
Starka spel
Dåliga spel
Turneringarna
No-limit
Omaha
Omaha H/L
 
 
 
 
 

 

Omaha H/L spelar man för den högsta och lägsta handen på samma gång. Den höga handen bildas som vanligt och är alltid möjlig. Den låga handen består av fem kort mellan A och 8 varav esset är det lägsta kortet. Ibland fullbordas ingen låg hand alls och då vinner den högsta handen hela potten (reglerna).

 
Omaha H/L är sannolikt den version av poker där man lättast utvecklas till en vinnande spelare:

Starthänderna är lätta att lära sig.
Den grundläggande spelstrategin är enkel.
Spelen brukar vara lösa.


De legitima starthänderna är distinkta och lätta att lära sig. Om du spelar endast de bästa händerna som innehåller A-2 eller A-3 är du mycket sannolikt en vinnare i lösa mikrolimitspel. I Hi/Lo är spelstrategin relativt enkel. I Hold'em inträffar det ofta att ingen har någonting på floppen och spelet blir en psykologisk kamp. I Hi/Lo har varje spelare fyra privata kort varav man får sex olika tvåkortskombinationer som man kan spela i två riktningar. Någon har alltid någonting åt endera hållet och sådana avancerade spelstrategier som bluffande, halvbluffande och smygspel blir ineffektiva i lösa spel. Därtill är det mycket svårare att läsa motståndaren eftersom man kan spela handen i två riktningar. Spelet är därför mestadels solid matematisk poker.


Å andra sidan verkar Omaha H/L vara den form av poker som man har lättast att spela felaktigt. Eftersom varje starthand ger sex olika kombinationer i två riktningar har var och en oftast något och särskilt de som är vana vid Hold'em lockas spela för många starthänder. Därför brukar spelen vara lösa och potterna innehålla mer lätta pengar än i andra pokerformer.Den låga handenDen låga handen bildas av fem av följande kort: A,2,3,4,5,6,7 och 8 varav esset är lägst. Två kort måste komma från den privata starthanden och således måste tre kort finnas bland de gemensamma korten på bordet. Av paren godkänns bara det ena kortet till den låga handen men paret kan på samma gång bilda eller vara en del av den höga handen.


Således, om du har A-2-2-2 i handen och floppen ger A-2-3 fattas det två kort till den låga handen men du har en triss i tvåor som hög hand. För att fullborda den låga handen måste du få två kort i olika valörer av följande: 4, 5, 6, 7 eller 8. Om någon har 4-5 i handen har han redan lås på potten.


Om du har A-2-x-x och det ligger A-2-3-5-K på bordet bildas det inte någon låg hand alls eftersom det bara finns fyra godkända kort A-2-3-5. Däremot om du i stället har A-2-4-6 och de gemensamma korten är desamma A-2-3-5-K har du både den bästa låga handen (A-2-3-4-5) och den bästa höga handen (2-3-4-5-6) och kan sannolikt kapa hela potten.


Om du har A-2-4-x och floppen kommer med 8-9-J är den låga handen möjlig endast om du på turn och river får två låga kort som inte bildar ett par med bordet och varav högst det ena bildar ett par med något kort i starthanden. Till exempel 4-5 duger men inte 4-8.


Om du har A-2-5-7 och floppen ger A-K-2 behöver du ett kort till som inte bildar ett par med något kort som tillhör den låga handen (A,2,5 eller 7). Om floppen däremot kommer med K-Q-3 fullbordar vilka två låga kort av olika valörer som helst (förutom en trea) den låga handen.


Om du har A-2-3-4 och floppen är A-2-8 har du den bästa möjliga låga handen och lås på potten (A-2-3-4-8). Om en 3 eller 4 kommer på turn dödar den inte den låga handen men du har inte längre lås på potten. Ifall en 3 kommer ger 4-5 den bästa låga handen, ifall en 4 faller på bordet har någon med 3-5 lås på potten.StarthändernaI Hi/Lo, som i all annan poker, bör du endast spela de allra bästa starthänderna. De som är vana vid Hold'em har lätt att hitta någon spelbar hand i starthandens sex kombinationer i två riktningar. Man bör dock komma ihåg att även motståndarna får i motsvarande grad bättre händer och därmed höjs kraven på legitima starthänder i samma mån.


Grundprincipen är att försöka kapa hela potten med samma hand. d.v.s. få både den bästa låga och höga handen. Eftersom de höga korten inte kan bilda en låg hand men de låga korten kan fullborda en hög hand, är de låga korten mer värdefulla. Esset är ett nyckelkort eftersom det kan räknas både som det lägsta kortet och det högsta kortet och kan på samma gång vara med och bilda både den låga och höga handen.


I mycket lösa spel kan en nybörjare använda den trygga strategin att spela enbart de händer som innehåller A-2 eller A-3. I mikrolimitar är man med denna strategi en ganska säker vinnare men man förlorar naturligtvis en del av de marginella starthändernas vinstpotential. Av den anledningen bör även en tight spelare ha något bredare repertoar.


 
Enligt grundregeln kan du spela alla starthänder som har:

A-2 om potten inte är höjd i flera omgångar.
A-3 om potten inte är höjd.
2-3 i sista position om potten inte är höjd och den har något mervärde.
A-4s och A-5s i sista position om potten inte är höjd och de har något mervärde.
Fyra höga kort (A-T), om potten inte är höjd.


 
A-2 tål även en kontrahöjning om den har mervärde:

Ett annat ess (A-A-2-x).
Ett litet stödkort (A-2-3-x eller A-2-4-x).
Ett esshögt drag till en färg.
Två höga stödkort (A-2-K-Q).


Dessa händer spelas bäst mot många spelare. Därför bör du höja med dem endast i sista position. Höjningen bör vara rimlig eftersom dess mening är att öka pottens storlek och inte driva ut andra spelare.


A-2 utan stödkort är en legitim starthand i första position men du bör vara aktsam om en tight spelare höjer eftersom han sannolikt har A-2 med ett bra stödkort (A-2-3-x eller A-2-4-x). I den här situationen är risken stor att den låga potten kommer att delas och handen bara kan vinna en fjärdedel av hela potten.


Därtill är motståndarens hand bättre skyddad om ett ess eller en tvåa skulle komma på floppen och bränna det ena kortet i den egna handen. Stödkortet ökar vinstchansen betydligt. Två låga kort (A-2-x-x) fullbordar en låg hand 1:3, tre kort (A-2-4-x) 2:3 och fyra (A-2-4-8) 1:1. Förutom oftare, vinner man också mer om man har ett eller två stödkort eftersom man vågar spela dem aggressivare och potterna växer sig större.


Stödkorten ökar på samma sätt A-3:s värde. Med den bör du dock inte betala någon höjning då höjaren nästan alltid har A-2 med ett bra stödkort och A-3 kräver en tvåa på floppen. Därtill, ju fler spelare som synar höjningen desto fler tvåor är tydligen ute och dess förekomst på floppen är desto mindre sannolik.


I passiva spel kan du spela A-3 i första position medan risken för en höjning är större i aggressiva spel och du bör spela handen först i andra eller tredje position. A-3 är betydligt mera värdefull än 2-3 eftersom A-3 bildar en bättre låg hand och dessutom kan på samma gång bilda en hög hand med höga kort.


Startkorten 2-3 kan du spela försiktigt i sista position om de har mervärde i form av ett lågt stödkort (2-3-5-x), ett högt par (2-3-K-K), två kopplade höga kort (2-3-Q-J) eller ett drag till en färg med en duglig kicker (2-3-K-x). Man kan inte syna en höjning med 2-3 eftersom den kräver ett ess på floppen och ju mer klöver det finns på bordet desto större är sannolikheten att essen redan är med i spelet. Om du inte får ett ess på floppen, bör du lägga dig eftersom någon har A-2 eller A-3 med 75 % sannolikhet d.v.s. 3:1.


A-4s och A-5s räcker inte till enbart med ett färdrag utan de måste ha två låga kort (A-4-5-6) eller två höga kort (A-4-Q-J) som mervärde. De är spelbara i sista position om potten inte är höjd.


Med fyra höga kort bör du inte heller syna en höjning innan floppen. Dessa händer är helt beroende av floppen och lönsamma endast när högst ett lågt kort floppar eftersom man då kan kapa hela potten. Därför bör du spela dessa händer så billigt som möjligt före floppen.


De höga korten måste verkligen vara höga så att de ger lås på potten. Till exempel A-K-Q-T är betydligt bättre än K-J-T-9. Om Q-J-T floppar har du med A-K-Q-T en nötstege. Med K-J-T-9 har du en stege men inte den högsta möjliga. Märk också att med K-J-T-9 har du lås på potten om 6-7-8 floppar men på samma gång får någon annan en låg hand och potten delas.


Ett drag till en färg med en bra kicker eller ett högt par ger extra värde till dessa händer. K-K-Q-J är betydligt mer värdefull än K-Q-J-J eftersom ett högre par ger en högre triss och en högre kåk.


Ett par i ess med två höga kort är en färdig hand och spelas bäst heads-up. Därför bör du höja med den innan floppen för att driva ut motståndare. Då två ess finns i den egna handen är det möjligt att ingen har A-2 och en höjning kan vinna potten direkt.Bedrägliga starthänderDe flesta som vill lära sig Omaha har spelat Hold'em innan och värderar sina startkort, åtminstone delvis, på dessa grunder.


Till exempel är ett högt par alltid en bra starthand i Hold'em. Däremot i Omaha H/L räcker inte ens ett par i ess ensamt utan måste ha ett drag till en färg, relativt bra lågt kort (4 eller 5) eller två höga kort som stöd.


Tre kort av samma valör (Q-Q-Q-J) är en värdelös starthand då den bara bildar två olika kombinationer (Q-Q och Q-J), ger en låg färg och har svårt att fullborda en triss. Däremot är t.ex. Q-Q-J-T en spelbar starthand eftersom den ger fyra bra kombinationer (Q-Q, Q-J, Q-T och J-T). Även A-2-2-2 är en stark hand eftersom ingen annan troligtvis har A-2 och risken för att den låga potten skulle delas är mycket liten. Likväl är risken för att en tvåa skulle floppa mycket liten och t.ex. A-3 drar sannolikt tomt.


Två par såsom Q-Q-8-8 är en värdelös starthand - även om den skulle ge fyra kombinationer - eftersom en damhög färg är farlig i Omaha, stegdraget är svårt och kräver J-T-9 utan att ge lås på potten och ett par i åttor gör en låg triss och kåk. Däremot är A-A-K-K en mycket starkare hand eftersom man kan dra till nuts.


Lilla mörken får i lösa spel höga pottodds och kan i lugn och ro syna en halv bet. Att lägga sig väcker för mycket uppmärksamhet, andra börjar också spela tight och ett lönsamt spel blir fördärvat. Däremot bör du vara noggrannare i fortsättningen. Mörkarna floppar ofta en problemhand som är svår att skippa. Typiska exempel är 2-4-4-5, 3-4-5-x och 4-5-6-x. Om du t.ex. har 2-4-4-5 och floppen kommer med 6-7-J har du drag till en låg hand, stege och färg på samma gång men inget av dem ger lås på potten och du bör lägga dig.FloppenEnligt grundregeln bör du fortsätta på floppen om du har nuts, nästan nuts, ett drag till nuts eller en bra hand i båda riktningar. I praktiken bör du således oftast lägga dig.


Det avgörande för fortsättningen är hur många låga kort som kommer på floppen. Om den innehåller enbart höga kort är den låga handen omöjlig att fullborda. Om det floppar två höga kort behöver låga händer ett lågt kort både på turn och river.


Om din starthand innehåller fyra höga kort floppar två eller tre höga kort 1:3. En hög starthand är spelbar vid sådana här tillfällen eftersom den kan kapa hela potten, över hälften av potten består av gratis pengar som de låga händerna har satsat och floppen träffar alltid på något sätt.


Om du har fyra höga kort i handen och endast ett lågt kort floppar har du minst ett bra drag till en stege och allra oftast åtminstone ett par. Även om det för tillfället inte skulle vara den bästa handen har det troligtvis mest potential eftersom man endast får en starthand med fyra höga kort med fyra procents sannolikhet och ingen annan, uppenbarligen, har motsvarande kombination på samma gång.


I sådana här situationer är det av yttersta vikt att du betar även med en medelmåttig hög hand så att de låga händerna inte får ett gratis kort. Aggressivt spel lönar sig här även därför att insatserna kommer fördubblas på turn och du då möjligtvis kan få ett gratis kort om du skulle behöva. Genom att beta får du också en uppfattning om motståndarnas styrka. Skulle någon höja och du bara har en marginell hand kan du nu lägga dig och förlora enbart en bet. Hade du checkat och synat hade du aldrig fått denna information, gått med hela vägen till visningen och förlorat många betar till.


Generellt sett bör du således alltid beta med en hög hand om floppen innehåller flera höga kort. I vissa situationer kan du dock checka, särskilt i första position om du är rädd för en höjning eller en checkhöjning. Till exempel om du har A-K-T-9 i handen och floppen kommer med Q-J-5 har du endast ett drag till en stege. I detta fall är det inte nödvändigt att beta eftersom de kort (förutom åttan) som fullbordar stegen är höga kort och således ofarliga.


Två låga kort floppar nästan en gång av två och den låga handen fullbordas oftare än varannan gång. Om du har två låga kort i handen lyckas du bilda en låg hand 3:2. Om din starthand innehåller tre eller fyra låga kort lyckas du 3:1. Med en färdig låg hand kan du spela gratis av den höga handen och höja så mycket att de som spelar enbart av hög hand inte får tillräckligt bra pottodds till en delad pott. Därför är man oftast tvungen att lägga sig med en hand som innehåller enbart höga kort om floppen kommer med två eller tre låga kort.


Med A-2 i handen har du lås på den låga potten om tre oparade låga kort floppar eller ett drag till nuts om enbart två låga kort kommer. Om du har A-2-3 och floppen är 7-8-x har du 21 kort som ger nuts (fyra stycken fyror, femmor och sexor samt tre stycken ess, tvåor och treor). Draget lyckas ca 1:1 på turn och 3:1 till river. Även om du för tillfället inte har någon färdig hand bör du beta för att öka pottens storlek. Däremot torde det inte vara vettigt att höja ens med nuts eftersom höjningen skulle driva ut sådana starthänder som A-3 och 2-3 som man ska ha med som betalare.


Å andra sidan, om den låga handen även har en medelmåttig hög hand bör du höja för att driva ut andra medelmåttiga höga händer eller drag. Då floppen innehöll två låga kort har ingen troligtvis någon stark hög hand förutsatt att det inte finns några ämnen för färg eller stege på bordet. I detta fall får du således så bra pottodds för ditt drag till låg hand att du kan höja så mycket att det inte går att syna enbart med ett drag till en hög hand. Till exempel om du har A-2-3-J och floppen är 5-7-J kan ett par i knektar vinna den höga potten eller kapa hela potten om ingen låg hand skulle fullbordas.


A-3 kräver en tvåa på floppen. Annars bör du lägga dig. Att spela den näst bästa handen till visningen är en klassisk fälla som kan bli dyrt. Någon har A-2 ca 1:1. Därtill finns risken att ett ess eller en trea kommer på bordet och bränner handen eller att någon annan spelare också har A-3 och den låga potten delas. Utan en tvåa på floppen bör du fortsätta endast om du har ett bra drag till en hög hand eftersom det kan kapa hela potten om ingen låg hand fullbordas.


Starthanden 2-3 kräver ett ess på floppen. Annars bör du lägga dig eftersom någon har A-2 eller A-3 tre gånger av fyra. Om 2-3 har mervärde i form av ett bra drag till en hög hand kan du fortsätta på samma sätt som med A-3. Observera dock att 2-3 är en riktig fälla. Till exempel 2-3-K-K kan bilda näst bästa färg. I lösa spel vill dock de flesta se floppen med alla händer som innehåller ett ess och ett annat kort i färg och sannolikheten att stöta på en ess hög färg är 1:2.


Tight spelstil är nyckeln till framgång. Hi/Lo spelas oftast som pot limit, insatserna växer fort och felaktiga spel är dyrbara. Någon gång kan det vara rätt att lägga sig med nuts också. Låt oss anta att du har A-2 och floppen har kommit med 5-6-7. Om det betas, höjs och flera går med är det sannolikt att någon har redan en stege som hög hand. Därtill är det troligt att någon annan har lås på den låga potten också och den kommer att delas. Vinstpotentialen är således bara en fjärdedel av hela potten. Dessutom finns det en risk att det ena kortet i handen kommer att brännas. Framför allt om någon höjde innan floppen har han sannolikt A-2 med ett lågt stödkort och hans hand är bättre skyddad. I en sådan här situation kan du lägga dig och möjligtvis förlora en liten vinst eller fortsätta och i värsta fall förlora hela spelkassan.SlutspelI Hi/Lo är det svårt att genomskåda om motståndaren spelar på hög eller låg hand. Satsandet ger därför inte lika mycket information om handen som när man spelar enbart på den höga handen. Följaktligen är solid matematisk poker den lönsammaste strategin i lösa spel med fasta limitar. I pot limit kan man kasta mer porslin i potten och den taktiska arsenalen kommer oftare till användning.


I lösa spel har du all anledning att tro att någon har den hand vars beståndsdelar ligger på bordet. Till exempel om K-9-8 finns uppe har någon sannolikt Q-J, Q-T eller J-T och ett drag till en stege. Om det ligger tre kort i samma färg på bordet har någon mycket sannolikt en färg. Om korten på bordet bildar ett par har någon ofta en kåk eller åtminstone ett drag till ett fullt hus.


Om det ligger tre låga kort på bordet och potten kommer att delas behöver färg- och stegdragen minst sex spelare till potten för att de skulle löna sig. Om en låg hand med lås på den låga potten har en marginell hög hand bör du spela handen mycket aggressivt och försöka kapa hela potten. På motsvarande sätt, om det bara ligger två låga kort uppe bör du med en stark hög hand satsa aggressivt eftersom du kan kapa hela potten om en låg hand inte bildas alls.


Bluffarna lyckas bäst i Hi/Lo efter en hög flop. Om ingen har betat kan du i sista position försöka dig på en ren bluff. De flesta vet hur viktigt det är att beta när två eller tre höga kort floppar. Om alla checkar är det sannolikt att ingen har något. Dessutom är risken för en checkhöjning mycket mindre vid sådana här tillfällen.


Om din starthand innehåller fyra höga kort, en hög flop bara ger ett drag och någon betar kan du i sista position höja som halvbluff. Som sagt, även i mikrolimitar vet de flesta hur viktigt det är att beta i denna situation och betar möjligtvis med en marginell hand. En höjning kan vinna potten direkt eller, om motspelaren inte lägger sig, ge ett gratis kort på nästa satsningsrunda. Motståndaren blir rädd för en ny höjning, checkar och vid behov kan du själv också checka.


Om du på mörken har t.ex. 2-2-2-8 är det mycket troligt att ingen har A-2. Om tre låga kort floppar kan du låtsas ha A-2 och klicka en rejäl hög klöver till potten. Motsvarande tillfälle dyker upp om du på mörken har 3-3-3-8 och ett ess eller en tvåa floppar och bränner A-2. Ingen har troligtvis A-3, 2-3 eller A-2-3 och du kan försöka bluffa åt dig den låga potten om motståndarna är tillräckligt tighta spelare för att kunna lägga sig.Fördelning av den låga pottenOm två spelare har en "lika låg" hand delas den låga potten och bådadera vinner bara en fjärdedel av hela potten. Den här situationen förekommer relativt ofta i Hi/Lo. A-2 ger nuts men 1:2 har även någon annan A-2 och den låga potten kommer att delas.


Eftersom risken är så hög som 1:2 kan det vara värt att lägga sig med A-2 innan floppen om potten är höjd och du inte har mervärde såsom ett lågt stödkort, ett högt par eller ett drag till en färg. Den som höjde har sannolikt A-2 med 3, 4 eller 5 som stödkort och hans hand är skyddad om ett ess eller en tvåa kommer upp och bränner A-2. I Hi/Lo bör man försöka kapa hela potten, inte spela om fjärdedelspotter.


Finns det bara tre spelare med i potten är det fel att höja även om du har lås på den låga potten om du misstänker att någon annan har nuts också. Om du höjer t.ex. $10 och två spelare synar växer potten med $30. Eftersom den låga potten riskerar att bli delad, eller hela potten riskerar att fördelas i fyra delar, får du bara $7,5 tillbaka av höjningen.


Om det finns fyra spelare med i potten går höjningen jämnt upp och är lönsam om du har ett bra stödkort i handen. Ett ess eller en tvåa kan dyka upp, bränna motspelarens hand och du kan ensam vinna den låga potten. Likaså är höjningen motiverad om du har ett drag till en hög hand och kan vinna den höga potten eller tre fjärdedelar av hela potten.


I lösa spel händer det sällan att någon lägger sig med nuts hur mycket du än höjer och kontrahöjer. Tighta spel är en annan sak och en höjning är motiverad om du kan driva ut den andra låga handen och vinna hälften av hela potten.Parade kortA-2 i starthanden bildar den bästa låga handen om tre låga kort av olika valörer (t.ex. 5-6-8) floppar. Om nästa kort är ett ess eller en tvåa bränns det motsvarande kortet i handen i den meningen att det privata kortet blir gemensamt och alla har det. Du kan fortfarande utnyttja det parade kortet ur din starthand och den låga handen blir inte förstörd men du har inte längre lås på potten. Om ett ess kommer upp och bildar ett par med esset i handen ger 2-3 någon den bästa möjliga låga handen. Om en tvåa kommer upp och bildar ett par med tvåan i handen ger A-3 någon lås på den låga potten.


Det är mycket vanligt i Hi/Lo att något av korten i starthanden kommer att brännas. Med A-2 bränns det ena av korten på floppen 1:2. Om handen har ett stödkort (A-2-3) bränns något av korten 1:1 på floppen. I det senare fallet förstörs dock inte den bästa möjliga låga handen eftersom stödkortet ersätter det parade kortet. Till exempel om tvåan kommer upp och bränner tvåan i handen bildar A-3 den bästa möjliga låga handen.


Som sagt, i lösa mikrolimitspel är solid matematisk poker den rätta strategin. Tighta spel är helt annorlunda; höjningar och kontrahöjningar är vanliga, många händer spelas heads-up och taktiska drag får större utrymme, även om de taktiska manövrarna inte är lika viktiga som i Hold'em.
 
 
Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  |  Jack Vegas  | Roulette | Keno |
Bluff |  Halvbluff  |  Slowplaying  |  Checkhöjning  |  Pottodds  |  Vinstodds  |  Mörkarna  |  Läckorna  |  Starka spel  |
Dåliga spel |  Turneringarna  |  No-limit  |  Omaha  |  Omaha H/L  |
Blackjack  |  Enarmade banditer  |  Slots Videopoker  |