Bluff
Halvbluff
Slowplaying
Checkhöjning
Pottodds
Vinstodds
Mörkarna
Läckorna
Starka spel
Dåliga spel
Turneringarna
No-limit
Omaha
Omaha H/L
 
 
 
 
 

 

No-limit poker är intelligensens slagfält och karaktärens prövosten. För nybörjaren bedräglig som ett bottenlöst moras, för experten skicklighetens och njutningens översta estrad. En nybörjare bör först träna med fasta limitar och lära sig undvika de värsta fällorna. För skickliga spelare erbjuder no-limit poker de bästa vinstmöjligheterna.Skillnaderna mellan no-limit och limit poker

 
Kännetecknande för no-limit poker är:
 
Det är viktigare att uppskatta det implicita pottoddset.
Man kan skydda sin hand effektivare.
Taktiska manövrar spelar större roll.
Positionen är viktigare.
Felaktiga bedömningar kan bli dyra.Det implicita pottoddsetNär limitarna är fasta ligger det implicita pottoddset relativt nära det aktuella. I no-limit är det mycket svårare att bedöma pottens storlek i slutändan. Låt oss som ett exempel ta  ett flushdrag med en motspelare. Det finns $10 i potten på floppen och motståndaren betar $10. Det aktuella pottoddset är 1:2 och vinstoddset avrundat 1:4. Flushdraget är olönsamt enligt det aktuella pottoddset. Allting beror på antaganden vi gör angående nästa satsningsrunda. Om vi antar motståndaren att lägga sig på turn om ett tredje kort i färg faller på bordet, är det implicita pottoddset lika med det aktuella eller 1:2 och draget är olönsamt. Om vi vågar anta motståndaren syna $20 både på turn och river växer potten med $40, det implicita pottoddset är 1:6 och draget är lönsamt.Försvar av den egna handenI lösa spel med fasta limitar får dragen nästan alltid tillräckligt höga pottodds utan att man kan påverka saken. I no-limit kan man genom insatsens storlek bestämma vilka odds man ger åt motspelarna och skydda sin hand. 


Låt oss ta exemplet ovan ur en annan synvinkel. Vi antar att du har i handen A-K och K-9-2 ligger på bordet. För enkelhetens skull har du bara en motståndare som har ett flushdrag. Följaktligen måste du försvara ditt par i kungar med passande hög bet. Den allmänna uppfattningen är att man ska försöka vinna potten direkt genom att satsa så mycket att flushdraget är tvungen att lägga sig. Uppfattningen är felaktig av två skäl.


Poker, som alla andra spel, ska man försöka spela med optimal strategi. Så långt når man dock inte eftersom en del av korten är mörka och besluten baseras på antaganden. Om alla korten vore öppna och alla spelade optimalt, skulle det inte uppstå någon poker alls. Spelet skulle påminna mer om lotto. Alla skulle förlora lika mycket i långa loppet, dvs. lika mycket som kasinots provision är. I praktiken är målsättningen att spela med så optimal strategi som möjligt mot sämre spelare. Man måste med andra ord fresta motståndarna att avvika från den optimala strategin dvs. ge dem möjlighet att spela dåligt.


Låt oss anta att det finns $15 i potten och vinstoddset är 1:4. Genom att beta $5 får draget 1:4 som pottodds, kommer att vinna en gång $20 och förlora 4x5=$20. I det långa loppet går spelet jämnt ihop. Således bör du satsa mer för att draget får ett underodds. Genom att satsa t.ex. $7 får draget 1:3 som pottodds, kommer att vinna en gång $22 och förlora 4x7=$28. Således kommer draget att i det långa loppet förlora $1.20 per spel. Paret i kungar kommer att vinna på motsvarande sätt 4x22=$88 och förlora en gång $7, dvs. vinna $16.20 per spel. Om du skulle höja så mycket att draget lägger sig skulle du bara vinna $15 per spel. Med andra ord är den optimala insatsen så hög som motståndaren är villig att syna (i turneringarna kan det vara bättre att höja så mycket att man vinner potten direkt).


I praktiken kan man dock aldrig vara helt säker på motspelarens hand. T.ex. i exemplet ovan kan motståndaren i stället för ett drag ha en triss och då ligger det högsta paret i ett grymt underläge. Skulle du satsa för mycket kommer motståndaren att lägga sig med ett drag och höja med en triss. Med en för hög insats vinner man således mindre med högre risk. Precis tvärtom som man ska spela poker.


Generellt sett är det mycket svårt att bestämma insatsens storlek. Det beror mycket på motståndarens spelstil och antaganden. Om du t.ex. i exemplet ovan satsar $10 på floppen och motspelaren beräknar att du kommer att syna $10 både på turn och river även om draget skulle lyckas, blir det implicita pottoddset 1:4,5 och draget är lönsamt. Därför bör du aldrig ge marginella underodds. I exemplet torde $10 eller något sådant som 2/3 eller 3/4 av potten vara en ganska optimal insats.Taktiska manövrarnaI no-limit poker är potterna ofta så stora att hela kvällens resultat beror på en enda hands spelande. I lösa fixed-limit-spel räcker en tight matematisk spelstrategi. I no-limit är det mycket viktigare att känna sina motståndare och kunna utnyttja taktiska drag.


Med fasta limitar lyckas en ren bluff ytterst sällan eftersom det brukar finnas många spelare med i potten och det kostar bara en enda bet att syna. I no-limit är bluffen och halvbluffen viktigare strategiska verktyg. Om man måste satsa hela kassan har man mycket lättare att tygla sin nyfikenhet. Du bör generellt satsa rätt mycket om du bluffar, dock inte för mycket eftersom motspelaren kan ha gillrat en fälla. Normalt sett har en insats av pottens storlek tillräckligt stort skräckvärde.


Även slowplaying är viktigare i no-limit. Med fasta limitar tjänar man i bästa fall några ynka betar med lyckat smygspel. Utan limit är insatserna större och slowplaying kan - om du lyckas få någon att beta eller försöka bluffa med en sämre hand - vara mycket lönsamt.


Tillika checkhöjning kan vara mycket lönsamt i vissa situationer. Anta att du har A-9 i handen och 9-4-3 på bordet. Du satsar ca 3/4 av pottens storlek för att försvara ditt högsta par. Om det kommer ett ess på turn utan att du behöver vara rädd för draghänder kan du i denna situation checka och hoppas på att någon betar - vare sig med ett par i ess eller som bluff - och kontrahöja.Felaktiga spel är dyrbaraI passiv limit-poker kan man ofta spela en marginell hand till visning till priset av fem betar. Dyrt men ändå uthärdligt. Utan limit kan spelet kosta hela kassan. Starthänder som AJs, ATs, KQs, KJs och QJs är värda en höjning om potten ännu inte är höjd. Om A, K eller Q floppar, är Q, J eller T generellt en tillräcklig hög kicker. Om potten däremot är höjd från första position bör du spela dessa startkort mer som draghänder. Spelaren som höjer i en tidig position har oftast AK eller AQ, mer sällsynt ett högt par. I denna situation brukar inte Q, J eller T hålla som sidokort. I no-limit blir det mycket dyrt att spela det högsta paret till river och förlora p.g.a. en lägre kicker.Positionen är än mera betydelsefullI limit-poker kan man stöta på en höjning som dock i låglimit-spelen oftast begränsar sig till en enda bet och tål att synas. Utan limit är höjningen mångfaldig. Med draghänder och små par måste du då lägga dig och insatsen går förlorad. Därför är dessa händer legitima startkort enbart i sista position.


Kopplade startkort i färg kräver minst fyra motspelare utan höjning för att vara lönsamma. Deras värde ligger först och främst i att floppa ett drag. En färdig spelbar hand - flush, straight, två par eller triss - floppar bara 1:17. Ett flushdrag eller öppet straightdrag floppar med kopplade kort (7-8) 1:5 och med ett hålkort (6-8) 1:6. Därtill bör du notera att i no-limit är det svårare att få tillräckligt höga pottodds efter floppen för att fullfölja draget, även om fyra motspelare skulle ha gått med i potten preflopp.


I första position bör du spela endast crème de la crème av startkorten som AA, KK, QQ och AK samt möjligtvis även JJ och AQ eftersom dessa händer måste tåla en kontrahöjning. Det är av yttersta vikt att höja med dessa startkort.


För det första, med t.ex. ett par i ess, vinner man heads-up 4:1, mot två spelare ca 2:1, mot fyra spelare ca 1:1 och mot nio spelare mindre än 1:2. Genom att höja får man oftast spelet heads-up. Potten är p.g.a. höjningen lika stor men vinstchansen är betydligt större. Den optimala höjningen före floppen torde vara 3-4 betar. Den driver ut draghänderna men tillåter oftast någon att gå med.


För det andra blir det mycket enklare att läsa motståndaren. Om du har höjt  preflopp och floppen ger 4-7-8 kan du vara säker på att uppkorten är ofarliga. Utan höjning i en flervägspott kunde bordet ha gett någon en straight eller ett drag, två par eller en triss. Med ett överpar är det viktigt att kunna läsa motståndaren noggrant eftersom du måste beta och kan hamna i fällan.


De enda undantagen är AA och KK som du kan smygspela om det efter dig sitter en mycket aggressiv spelare som du hoppas höja först så att du senare kan komma med en kontrahöjning. Mot flera spelare kan du fördubbla höjningen, heads-up bör du satsa mer, kanske lika mycket som ligger i potten.Spelkassans storlekPengarna gör mannen men i vissa situationer kan en mindre kassa ha sina fördelar. Skulle du lyckas dra en monsterhand är det naturligtvis viktigt att kunna utnyttja hela dess potential och satsa så mycket som sällskapet tål. Å andra sidan, om du är osäker på ditt spel efter floppen blir det billigare med en mindre kassa. Särkilt med draghänder kan det vara förmånligare att vara mindre bemedlad.


Låt oss anta att du i den stora mörken har 6-7, floppen ger A-2-9 och det ligger $35 i potten. Av två motståndare satsar den ena $35 antagligen med ett par i ess. Den andra spelaren lägger sig. Om du framför dig har dina sista korvören $20 bör du syna eftersom du med dem får  två kort, vinstoddset är 1:2 och pottoddset närmare 1:3.


Generellt sett bör en nybörjare reservera sin spelkassa med tanke på förlustrisken. En erfaren spelare kan tänka mer på vinstmöjligheterna. En stor spelkassa är en viktig förutsättning för att kunna dra fördel av alla möjligheter till taktiska manövrar no-limit-poker så ofta erbjuder. 
 
 
 
Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  |  Jack Vegas  | Roulette | Keno | 
Bluff |  Halvbluff  |  Slowplaying  |  Checkhöjning  |  Pottodds  |  Vinstodds  |  Mörkarna  |  Läckorna  |  Starka spel  |
Dåliga spel |  Turneringarna  |  No-limit  |  Omaha  |  Omaha H/L  |
Blackjack  |  Enarmade banditer  |  Slots Videopoker  |