Bluff
Halvbluff
Slowplaying
Checkhöjning
Pottodds
Vinstodds
Mörkarna
Läckorna
Starka spel
Dåliga spel
Turneringarna
No-limit
Omaha
Omaha H/L
 
 
 
 
 

 

Den rena bluffen förknippas med poker lika intimt som finnen förknippas med  kniven och Kosken. I en ren bluff satsar man med värdelösa kort som om de skulle bilda en mycket stark hand. I pokerhistorier är bluffen den självskrivna höjdpunkten. I praktiken är den dock mer sällsynt. I limit-poker är bluffandet sällan lönsamt men i no-limit är det ett viktigare taktiskt vapen. 

En ren bluff har två målsättningar:
 
vinna potten
skapa en image
 
 
Bluffen behöver ingalunda lyckas varje gång. Det räcker om den betalar sig själv. Som bonus får du en image av lös och oberäknelig spelare vars händer är svåra att läsa. Enligt traditionell pokervisdom är det viktigt att bluffa då och då. Om du aldrig bluffar avslöjar du i praktiken dina kort. Varje gång du går med vet motståndarna att du har en stark hand och lägger sig, förutom de som har de allra bästa korten. En misslyckad bluff har således en viktig funktion att fylla genom att skapa osäkerhet hos motspelarna. Hotet är i själva verket ett mycket starkare vapen än bluffen i sig.

I dagens online-poker torde dock imagens betydelse vara en överskattad faktor. Spelarna byts så ofta att imagen inte hinner betala tillbaka sina kostnader. I de lösa låglimit-spelen är solid matematisk poker den mest lönsamma strategin. I turneringarna däremot - särskilt i SNG's, där samma spelare sitter vid bordet hela tiden - kan imagen spela en betydelsefull roll i slutspelet.


En ren bluff lyckas bäst om:
 
det finns högst två motspelare
motståndarna är benägna att lägga sig
potten är liten
spelet är passivt 
bluffaren sitter i första position

Sannolikheten för att en ren bluff lyckas beror i hög grad på antalet motspelare. Om vi t.ex. uppskattar att alla spelare är lika och bluffen lyckas i 50 % av fallen mot var och en av spelarna separat, lyckas den bara 1:3 (en gång mot tre, dvs. en gång av fyra) mot två spelare och 1:7 mot tre spelare.


Motståndarna måste också vara kapabla att lägga sig mot en verklig eller imaginär bättre hand. En ren bluff har naturligtvis inga förutsättningar att lyckas om händerna spelas regelmässigt ända tills rivern och korten visas.


Det är relativt sätt lättare att bluffa till sig en liten pott då motspelarna inte får några pottodds t.ex. för sina drag. I låglimit-spel med fasta insatser är det nästan omöjligt att bluffa till sig en stor pott, då nyfikenheten bara kostar en bet och alternativet är att förlora hela potten. No-limit poker är ett annat kapitel om likviditeten räcker till för att förstöra motståndarnas pottodds.


Även passivt eller tvekande spel kan ge antydan - men bara antydan - om ett gott tillfälle för en bluff. En passiv checkning kan ha varit ett försök till checkhöjning. Även ett nytt lågt till synes ofarligt kort kan passa ihop med något startpar och hastigt och lustigt har man en triss emot sig.


Normalt sett är det bäst att sitta i sista position men en bluff lyckas lättare från första position. Om alla checkar och den sista spelaren betar är det irriterande uppenbart för alla att han kan bluffa. Däremot måste den som betar från första position agera utan information om de andras beslut och har oftast en stark hand. Fruktan är bluffarens kompanjon.Bra tillfällenAv villkoren ovan framgår tydligt att bluffen ytterst sällan har förutsättningar att vara framgångsrik i lösa låglimit-spel. Ett tillfälle du kan prova är när ett par floppar. Orsaken är matematisk. Normalt sett kan floppen passa ihop med nio kort. När ett par floppar finns det bara fem kort tillgängliga. Därför är det mycket mer sannolikt att floppen inte har förbättrat någon starthand. Därtill lyser hotet av en triss från bordet. Den här bluffen lyckas bäst från första position när floppen bara innehåller små kort utan dragelement. T.ex. 2-2-7 duger då dessa kort kan hjälpa ytterst få legitima starthänder. Däremot är 6-6-7 redan farligare då kopplade kort i färg är legitima starthänder i lösa spel. Desto mer måste du se upp för höga kort då de även okopplade och i olika färg bildar en starthand och deras förekomst är därför mycket mer sannolik.


Låt oss på motsvarande sätt anta att bordet bara innehåller skräpkort, t.ex. 9-5-2 och alla har checkat. Nästa kort är en annan tvåa. Från mörken kan du då beta och låtsas ha en triss. Om potten inte är höjd kan mörkarna ha vad som helst. Å andra sidan kan en motspelare ha en tvåa bara i sällsynta fall ihop med ett ess i färg. Därtill, då alla checkade under föregående omgång och insatserna fördubblas på turn, får möjliga draghänder sannolikt inte tillräckligt höga pottodds.


I slutspelet på turneringarna är bluffandet en nödvändig konst. Om du har skaffat dig en tight image bör du utnyttja det i slutskedet när insatserna har gått upp och fruktan är ett effektivt vapen. I heads-up är bluffandet ännu viktigare. Om motståndaren är benägen att lägga sig är en ren bluff ett lönsamt sätt att testa om isen bär. Speciellt om du har varit tvungen att lägga dig flera gånger i rad har du ett psykologiskt sett rätt tillfälle för en aggressiv bluff.


Bluffandet innehåller mycket psykologi och kräver framför allt djup människokännedom. Utan det klarar du dig bättre med tight matematisk poker.Bluffar motståndaren?Svaret är lätt: oftast inte. Ständig misstänksamhet blir i det långa loppet lika dyrt som alltför överdrivet bluffande. Om du ändå skulle uppskatta "ärligt spel" skall du komma ihåg bluffandets grundregel: den som betar eller höjer kan bluffa, den som synar bluffar inte. Med andra ord, om den första spelaren betar, han kan bluffa. Om nästa spelare höjer, kan även han bluffa. Om den tredje spelaren synar, bluffar han inte.


I vissa situationer kräver en bluff mer mod än man rimligtvis har. Om du t.ex. har höjt före floppen med ett högt par som starthand och därefter betat hela vägen efter att de andra har checkat och på river plötsligt spelaren i första position betar eller checkhöjer, lägg dig utan att tveka. Få spelare har mod att bluffa i det läget. Med andra ord, ett lönsamt tillfälle att bluffa? Knappast. Få spelare är tillräckligt disciplinerade för att lägga sig i motsvarande situation med ett överpar eller ens med det högsta paret med en ordentlig kicker. Vet man att motståndaren kommer att syna finns det naturligtvis ingen mening med att bluffa.

 
 
Pokeri |  Reglerna  |  Spelstrategin |  Bästa spelen  |  Bästa pokerrummen  |  Jack Vegas  | Roulette | Keno | 
Bluff |  Halvbluff  |  Slowplaying  |  Checkhöjning  |  Pottodds  |  Vinstodds  |  Mörkarna  |  Läckorna  |  Starka spel  |
Dåliga spel |  Turneringarna  |  No-limit  |  Omaha  |  Omaha H/L  |